سرتیتر اخبار

شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان

متن خبر
اعتماد مجدد سهامداران به هیات مدیره شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان

صبح امروز مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان در محل اردوگاه شهید باهنر با انتخاب مجدد پنج عضو فعلی هیات مدیره برگزار شد.

صبح امروز مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان در محل اردوگاه شهید باهنر با انتخاب مجدد پنج عضو فعلی هیات مدیره برگزار شد.

بر پایه این گزارش  در پایان شمارش آرا سهامداران آقایان حمید رضایی با ۲۴۶ میلیون و ۵۸۲ هزار و۹۹۱ رای، مجید غلاث  با ۲۰۴ میلیون و ۵۲۸ هزار و ۸۷۰ رای ، فرج اله فصیحی رامندی با ۱۹۲میلیون و ۷۱۳ هزار و ۸۲۰ رای ، محمود رضا فیروزمند با ۱۷۹ میلیون و ۲۸۶ هزار و ۳۵۹ رای  و عبداله میرشکاربا ۱۷۰ میلیون و ۷۴۳ هزار و ۳۰۳ رای را برای تصدی دو سال دیگر انتخاب کردند.

همچنین آقای محمد برزگر شریفی با ۴۹ میلیون و ۷۹۶ هزار  و ۲۹۴ رای به عنوان عضو علی البدل انتخاب شد. آقایان عزیزاله هادی پور نو کنده ۱۹ میلیون و ۶۵۶ هزار و ۸۶۶ رای، علی سیف الهی مقدم  ۱۸ میلیون و ۰۶۰ هزار و ۴۶۲ رای،  عباس فرخی ۱۱ میلیون و ۱۲۸ هزار و ۹۲۹ رای کسب کردند.

متن صورتجلسه نهایی مجمع عمومی عادی سالانه شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان‌بدین شرح است:

شركت اقتصادی و خودکفایی آزادگان (سهامی عام)

به شماره ثبت458282 و شناسه ملي 10100353165

مجمع عمومی سال مالي منتهي به 29 اسفند ماه 1397

طبق دعوت از کلیه سهامداران محترم شرکت در روزنامه اطلاعات شماره 27298 مورخ شنبه 18 خردادماه 1398، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان (سهامی عام) به شماره ثبت 458282 با حضور اکثریت سهامداران به شرح لیست پیوست و با حضور آقای محمد رضا گلچین پور نماینده محترم موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود (حسابرس و بازرس قانونی شرکت) و سرکار خانم مینا بیانی نماینده محترم شرکت فرابورس ایران و اعضاء هیئت مدیره در محل تهران، میدان قدس، خیابان شهید باهنر، روبروی کلانتری 123، خیابان فیضیه مجتمع شهید باهنر، سالن شهید بهشتی رأس ساعت 09:00 صبح روز پنجشنبه مورخ 13 تیر ماه 1398 با نام و یاد خداوند متعال آغاز و با احراز حد نصاب قانونی، هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

1ـ آقای میرودود سید شنوا به کد ملی 1465686517 به عنوان رئيس مجمع.

2ـ آقای سید نوراله موسوی به کد ملی 3255041651 به عنوان ناظر مجمع. 

3ـ آقای حسین هادی پور به کد ملی 2279617056 به عنوان ناظر مجمع.

4ـ آقای علیرضا عباسیانفر به کد ملی 2000513654 به عنوان منشی مجمع.

سپس دستور جلسه به شرح زير توسط منشی قرائت گرديد.

1- استماع گزارش هيئت مديره و بازرس قانونی شرکت درخصوص عملکرد سال مالی منتهی به 1397/12/29.

2ـ تصويب صورتهای مالی منتهی به 1397/12/29 .

3- انتخاب بازرس قانونی اصلی و علی البدل برای سال مالی منتهی به 1398/12/29. 

4ـ انتخاب روزنامه کثيرالا نتشار.

5- تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیئت مدیره.

6- تعیین پاداش هیئت مدیره.

7- انتخاب اعضای هیئت مدیره.

8- ساير مواردی که در صلاحيت مجمع عمومی عادی ساليانه باشد.

پس از قرائت دستور جلسه ، مجمع عمومی وارد دستور شد و ابتدا گزارش هيئت مديره به مجمع عمومی صاحبان سهام و سپس گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به  29 اسفند ماه 1397 قرائت و پس از بحث و بررسی نسبت به موارد مطروحه زير اتخاذ تصميم گرديد. 

1ـ تراز نامه و صورت عملکرد و سود و زيان سال مالی منتهی به تاريخ 29/12/1397مورد تصويب  قرار گرفت.

2- ماده 129 قانون تجارت درخصوص فعالیت شرکت مورد تصويب مجمع عمومی قرار گرفت. 

3- مبلغ 600 ریال به عنوان سود قابل تقسیم، به ازای هر سهم مورد تصویب مجمع قرار گرفت.

4- موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به شناسه ملی 10861687625 بعنوان بازرس اصلی و موسسه آزموده کاران به شناسه ملی 10100468600 بعنوان بازرس علی البدل انتخاب گردید.

5ـ روزنامه اطلاعات  به عنوان روزنامه کثير الانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعيين گرديد.

6- پاداش هیئت مدیره به مبلغ 1،500،000،000ریال به صورت ناخالص تصویب گردید.

7- حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره مبلغ 15،000،000 ریال ناخالص به ازای حداقل یک جلسه در ماه تصویب گردید.

8- اعضاء هیأت مدیره برای دوسال به شرح ذیل انتخاب گردید.

الف) آقای حمید رضایی با کدملی 0569747155

ب)  آقای مجید غلاث با کد ملی 1062620917

ج) آقای فرج اله فصیحی رامندی با کدملی 4390493582

د) آقای محمود رضا فیروزمند با کدملی 2002062005

هـ) آقای عبدالله میرشکار با کدملی 3672913121

مجمع به آقای علیرضا عباسیانفر وکالت با حق توکيل به غير داد تا صورتجلسه را در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسانده و ذيل دفاتر و اوراق بهادار را امضاء نمايد.

چون موضوع ديگری برای بحث نبود جلسه راس ساعت 12:00 همان روز خاتمه یافت.


نوشته شده توسط : admin
تاریخ انتشار : پنجشنبه 13 تير 1398
تعداد بازدید : 1201

بازگشت
اطلاعات تماس:
خبرنامه سایت:
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان می باشد. ورود به سايت